Strona główna | Ogłoszenia (strona 20)

Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na wycinkę drzew i krzewów wraz z robotami towarzyszącymi – Szczecin

Szczeciński TBS Spółka z o.o. informacje o przetargu nieograniczonym na wycinkę drzew i krzewów wraz z robotami towarzyszącymi niezbędnymi w związku z planowaną przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o. realizacją inwestycji mieszkaniowej na terenie działki nr 45/7 obr. 3004 w rejonie ulicy Szosa Polska w Szczecinie. Szczegóły w linku: Ogłoszenie nr 503145

Czytaj więcej »

Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie działające na podstawie pełnomocnictwa Gminy Miasto Szczecin udzielonego w związku z zawartą w dniu 7 grudnia 2016 umową nr WK/NW/U/82/2016 (CRU 16/0004225) o zastępstwo inwestycyjne przy realizacji Zadania pn.: Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach.Szczegóły w linku: Ogloszenie

Czytaj więcej »

Przetarg ustny ograniczony na grunt – Szczecin

Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, iż działając w imieniu Gminy Miasto Szczecin przeznacza do wydzierżawienia, w drodze przetargu ustnego ograniczonego na czas oznaczony do 3 lat, niżej wymieniony grunt na terenie Miasta Szczecin. Szczegóły w linku: WYKAZ Nr 2/TBSP/2020

Czytaj więcej »

Dzierżawa gruntu w trybie bezprzetargowym – Szczecin

Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, iż działając w imieniu Gminy Miasto Szczecin przeznacza do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, niżej wymieniony grunt na terenie Miasta Szczecin. Szczegóły w linku: WYKAZ Nr 1/TBSP/2020

Czytaj więcej »