Strona główna | Ogłoszenia (strona 2)

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na najem lub w dzierżawę całości nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłej kotłowni – Gryfice

  Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert w przedmiocie oddania w najem lub w dzierżawę (opcjonalnie, według preferowanej i zadeklarowanej przez potencjalnego Oferenta w Formularzu Ofertowym, formy zawarcia Umowy – Umowy Najmu lub Umowy Dzierżawy) całości nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłej kotłowni, usytuowanej przy ul. Akacjowej 21 w 72 – 300 Gryficach, stanowiącej własność oddającego w ...

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – Grifice

  Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bracka 6 w Gryficach w imieniu której działa Zarządca Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na ul.Bracka 6 w Gryficach na podstawie przedłożonego przedmiaru robót.   Szczegóły w linku: ul.Bracka 6 w Gryficach 

Czytaj więcej »

Wykonanie remontu dachu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu

  USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel. 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl   Wykonanie  remontu dachu Wspólnoty ...

Czytaj więcej »

Zaproszenie do oddania w najem lub w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Prusinowo, gm. Gryfice

  Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert w przedmiocie oddania w najem lub w dzierżawę (opcjonalnie, według preferowanej i zadeklarowanej przez potencjalnego Oferenta w Formularzu Ofertowym, formy zawarcia Umowy – Umowy Najmu lub Umowy Dzierżawy) nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze geodezyjnym 21126, o powierzchni 7.095 m2 , położonej w miejscowości Prusinowo, gm. Gryfice, stanowiącej własność Gryfickiego TBS ...

Czytaj więcej »