Strona główna | Ogłoszenia

Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Szczecin

 Szczeciński TBS Spółka z o.o. informuje o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją przebudowy/remontu lokali mieszkalnych z zasobu własnego i zarządzanego przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o., w podziale na dwie części: część 1 :   ul. Jagiellońska 18/27, al. Piastów 71/16; część 2 :   al. Wojska Polskiego 48/14,  ul. Królowej Jadwigi ...

Czytaj więcej »

Przetarg ustny ograniczony na pomieszczenia gospodarcze – Szczecin

  Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin, do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, niżej wymienione pomieszczenia gospodarcze położone na terenie Miasta Szczecin. Szczegóły w linku: WYKAZ Nr 32/TBSP/2019  

Czytaj więcej »