Strona główna | Ogłoszenia

Ogłoszenia

WYKAZ Nr 17/TBSP/2020 z dnia 18 marca 2020 r.

Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, iż działając w imieniu Gminy Miasto Szczecin przeznacza do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony niżej wymieniony komunalny garaż murowany położony na terenie Miasta Szczecin. Szczegóły w linku: wykaz

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na lokale użytkowe – Wałcz

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu podaje do publicznej wiadomości, wykaz lokali użytkowych –  stanowiących własność Gminy Miejskiej Wałcz, o pow. 21,00 m2 i 42,80 m2 położony w Wałczu, w budynku mieszkalno – usługowym przy ulicy Wojska Polskiego 8 -10 w Wałczu. Szczegóły w linku: ul. Wojska Polskiego 10/l.u. 2USzczegóły w linku: ul. Wojska Polskiego 10/l.u. 3U

Czytaj więcej »

Wykonanie robót budowlanych – Gryfice

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rapackiego 20 w Gryficach, zarządzana przez i w imieniu której działa Gryfickie TBS S pólka z o.o. zaprasza ponownie do składania ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym budynku, w zakresie według załączonego przedmiaru robót. Szczegóły w linku: Ogloszenie

Czytaj więcej »