Strona główna | Ogłoszenia

Ogłoszenia

Wykaz gruntów z przeznaczeniem do wydzierżawienia – Szczecin

Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, iż działając w imieniu Gminy Miasto Szczecin przeznacza do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, niżej wymieniony grunt na terenie Miasta Szczecin. Szczegóły w linku: wykaz

Czytaj więcej »

Przetarg na wykonanie robót budowlanych w zakresie nawierzchni – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. informacje o przetargu na wykonanie robót budowlanych w zakresie nawierzchni na terenie nieruchomości przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 17, stanowiącego zasób własny Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Szczegóły w linku: Ogłoszenie nr 556368-N-2020

Czytaj więcej »