Strona główna | Przegląd prasy | Poniedziałek, 19 wrzesień 2022

Poniedziałek, 19 wrzesień 2022

¨Tarcza antyinflacyjna przedłużona¨
¨Biznes nad Odrą może liczyć na wsparcie¨
¨Tarcza nie zachęci do oszczędności prądu¨
¨Tarcza dziurawa i kosztowna¨
¨27 lat to wciąż zbyt mało. Wyższych odpisów amortyzacyjnych nie będzie¨
¨Pierwszy raz od 27 lat pojawiła się szansa na wyższe odpisy amortyzacyjne¨
¨Na aktualizacji ceny zarobi też skarbówka¨
¨Rewolucja w wywłaszczeniach przesądzona, koniec zasady korzyści¨
¨Problemy finansowe sprzedającego bez wpływu na odliczenie VAT¨
¨Przewalutowanie kredytu to nie przychód¨
¨Zamawiający sam zdecyduje, czy zapłaci więcej¨
¨Będzie można wnioskować o nowy dodatek na ogrzewanie¨
¨Uwaga na odpady budowlane w dołach i piecach¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w poniedziałkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Tarcza antyinflacyjna przedłużona¨. Niższe stawki VAT na produkty żywnościowe, a także na prąd czy ogrzewanie będą obowiązywały jeszcze do końca 2022 r. To efekt uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw, w tym o VAT. Najważniejsze zmiany to przedłużenie tzw. tarczy antyinflacyjnej do końca roku, utrzymanie podstawowych stawek VAT na dotychczasowym poziomie oraz modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o tzw. minimalnym podatku dochodowym. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 19.09.2022.).

¨Prawo co dnia¨ informuje też: ¨Biznes nad Odrą może liczyć na wsparcie¨. Parlament zatwierdził pomoc dla firm poszkodowanych zatruciem rzeki. Ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze wejdzie w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu, ale z mocą od 1 sierpnia 2022 r. Ze wsparcia, czyli jednorazowego świadczenia 3010 zł na każdego ubezpieczonego, będą mogli skorzystać przedsiębiorcy z nadodrzańskich powiatów, którym z powodu zatrucia rzeki spadł przychód z działalności w sierpniu o co najmniej 50 proc. w stosunku do uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających, albo w sierpniu 2021 r.- czytamy również na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 19.09.2022.).

¨Rz¨ zauważa w innym miejscu: ¨Tarcza nie zachęci do oszczędności prądu¨. Zaproponowany w tarczy solidarnościowej limit zużycia prądu nie skłoni do oszczędności. Zdaniem ekonomistów jest zbyt wysoki i może napędzać inflację. W przyszłym roku gospodarstwa domowe zużywające do 2000 kWh pozostaną z niezmienionymi cenami prądu. Pozostałe zapłacą więcej, przy czym cena dotyczyć będzie zużycia powyżej ustalonego poziomu. Zgodnie z danymi GUS średnie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. wyniosło 1980 kWh. Ekonomiści podkreślają, że to średnia arytmetyczna upraszczająca rzeczywisty obraz. Wskazują też na niedostateczne zachęty skłaniające do oszczędności. Nagradzanie ograniczenia zużycia energii elektrycznej zniżką o 10 proc. jest dobrym kierunkiem. Jednak ustalenie określonego poziomu zużycia, dla którego ceny nie zmienią się, osłabia mechanizmy zachęcające do oszczędzania. Więcej szczegółów- na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 19.09.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje również: ¨Tarcza dziurawa i kosztowna¨. Lepszym rozwiązaniem problemu drogiego prądu byłoby przekonanie spółek energetycznych do ustalania cen dostosowanych do ponoszonych kosztów- twierdzą eksperci. Płacący za prąd poza systemem taryfowym, ubodzy energetycznie, ci, którzy ogrzewają domy elektrycznością, użytkownicy pomp ciepła czy lokatorzy mieszkań wyposażonych w elektryczne kuchenki ? to ? według rozmówców ¨DGP¨ ? grupy poszkodowane przez twórców tarczy solidarnościowej. Ciągle nie wiadomo, czy i na jakie wsparcie mogą liczyć małe i średnie firmy. Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego (PAS), podkreśla, że rząd nie ma przygotowanej propozycji w zakresie ochrony tych, którzy ogrzewają mieszkania energią elektryczną. Według szacunków PAS, około miliona gospodarstw domowych może znaleźć się w trudnej sytuacji związanej ze wzrostem kosztów energii. Premier zapowiedział dodatek dla ogrzewających domy elektrycznością na wzór dopłat do drewna, pelletu czy oleju opałowego. Według  źródeł ¨DGP¨ w rządzie będzie to 1 tys. zł. Nie będą z nich jednak mogli korzystać użytkownicy fotowoltaiki. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz od tygodni postuluje też zamrożenie cen prądu dla małych przedsiębiorstw. Źródło ¨DGP¨ w rządzie zapewnia, że trwa szukanie rozwiązań skierowanych do tej grupy, a także dialog z Komisją Europejską, by była bardziej elastyczna w kwestii pomocy publicznej- czytamy. Więcej- na drugiej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 19.09.2022.).

¨DGP¨ zamieszcza w innym miejscu tekst pod hasłem: ¨27 lat to wciąż zbyt mało. Wyższych odpisów amortyzacyjnych nie będzie¨. Po artykułach ¨DGP¨ posłowie uchwalili poprawkę, która zmniejsza szansę na aktualizację wyceny środków trwałych przez ministra finansów. Wątpliwości ekspertów budzi jednak to, że znowelizowane przepisy są niejasne, a do tego miałyby obowiązywać wstecznie. Chodzi o artykuły ¨Pierwszy raz od 27 lat pojawiła się szansa na wyższe odpisy amortyzacyjne¨  i ¨Na aktualizacji ceny zarobi też skarbówka¨. ¨DGP¨ zwraca  w nich uwagę na potencjalne skutki komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 31 sierpnia br. Wynika z niego, że wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych za dwa pierwsze kwartały 2022 r. wyniósł 9,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Zgodnie z wciąż obowiązującym brzmieniem art. 15 ust. 5 ustawy o CIT i art. 22o ust.  1 ustawy o  PIT, jeśli wskaźnik ten za trzy kwartały roku poprzedzającego przekroczy 10 proc., minister finansów musi wydać rozporządzenie, w którym określi m.in. tryb i termin aktualizacji wyceny środków trwałych. Po tekstach ¨DGP¨ sejmowa komisja finansów publicznych pracująca nad korektą Polskiego Ładu zaproponowała, aby minister finansów wydawał to rozporządzenie, gdy wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych przekroczy 10 proc. ¨w okresie dwóch kwartałów oraz w okresie czterech kwartałów danego roku kalendarzowego w stosunku do analogicznych okresów¨ roku ubiegłego. Problem w  tym, że  znowelizowane przepisy zostały sformułowane w sposób wysoce niejasny. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 19.09.2022.).

Niżej w ¨DGP¨ czytamy: ¨Rewolucja w wywłaszczeniach przesądzona, koniec zasady korzyści¨. Na ostatnim posiedzeniu Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. W  toku prac odrzucono wszystkie poprawki, których wprowadzenia chciały partie opozycyjne. Ustawa znacząco wpłynie na sposób obliczania odszkodowań za wywłaszczenia i całkowicie zmieni obowiązujący system. Do historii ma przejść obecnie wykorzystywana zasada korzyści, a świadczenia mają być obliczane w odniesieniu do wartości rynkowej nieruchomości. Państwo ma w zamian fundować m.in. bonus w postaci 10 proc. wartości nieruchomości, czyli swoistą rekompensatę za przymusową wyprowadzkę, pozwalającą na pokrycie kosztów przeprowadzki lub koniecznych czynności prawnych. Więcej szczegółów- także na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 19.09.2022.).

¨DGP¨ informuje również: ¨Problemy finansowe sprzedającego bez wpływu na odliczenie VAT¨. Zakup nieruchomości od kontrahenta będącego w złej sytuacji majątkowej nie oznacza, że kupujący powinien był podejrzewać, iż  sprzedający nie uiści podatku należnego. Fiskus nie może z tego tylko powodu odmówić prawa do odjęcia VAT naliczonego ? orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Wyrok zapadł w sprawie litewskiego przedsiębiorcy, ale ma znaczenie także dla polskich podatników, bo przepisy o VAT są ujednolicone w całej Unii Europejskiej. Chodziło o spółkę, która kupiła od banku wierzytelność. Dłużnikiem był deweloper, który w 2007 r. zaciągnął kredyt zabezpieczony hipoteką na jednej z zabudowanych działek w Wilnie. Pod koniec 2015 r. doszło do cesji wierzytelności. Podpisując umowę cesji, spółka potwierdziła, że zapoznała się z sytuacją ekonomiczno-finansową oraz prawną dewelopera i ma świadomość, że jest on niewypłacalny oraz objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym. Kilka miesięcy później zarządzeniem komornika ogłoszono licytację nieruchomości, ale ta się nie powiodła, bo nie było licytującego. Deweloper zaproponował więc spółce przejęcie nieruchomości za cenę początkową sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji. Spółka na to przystała. Deweloper wystawił więc fakturę, a spółka, po jej opłaceniu, odliczyła naliczony VAT. Problem polegał na tym, że deweloper z powodów problemów finansowych nigdy nie wpłacił VAT do budżetu. Gdy spółka wystąpiła do urzędu skarbowego o zwrot nadwyżki VAT, ten

odmówił. Stwierdził, że spółka powinna była wiedzieć, iż sprzedający nie uiści podatku należnego. Działała więc w złej wierze i dopuściła się nadużycia prawa ? uznał. Spór o to trafił do sądu, a ten zawiesił postępowanie i spytał Trybunał Sprawiedliwości UE, czy można odmówić odliczenia VAT w sytuacji, gdy kupujący nieruchomość powinien był wiedzieć, że sprzedawca jest w na tyle złej sytuacji finansowej, iż nie będzie w stanie wpłacić podatku należnego do budżetu. Więcej- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 19.09.2022.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Przewalutowanie kredytu to nie przychód¨. Nadwyżka środków na rachunku bankowym, która powstała w wyniku przewalutowania kredytu, jest neutralna podatkowo ? potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Spytali o to podatnicy, którzy pod koniec 2021 r. podpisali ugodę z bankiem w sprawie kredytu hipotecznego zaciągniętego we frankach w 2008 r. Po zmianie waluty zadłużenia ? z franków na złote ? strony uzgodniły, że kredytobiorcy spłacili już zadłużenie wobec banku. Jednocześnie jednak powstała nadwyżka ok. 68,2 tys. zł, która stanowiła sumę nadpłaconych przez nich rat zadłużenia obejmujących zarówno kapitał, jak i odsetki. Kwota ta została przekazana kredytobiorcom na ich rachunek bankowy. Dyrektor KIS potwierdził, że w przeciwieństwie do umorzenia wierzytelności przewalutowanie jest neutralne podatkowo, nie powoduje powstania u podatnika przychodu w rozumieniu ustawy o PIT. Nie skutkuje bowiem zredukowaniem zobowiązania wobec kredytodawcy. W związku z tym bank nie powinien był sporządzić informacji PIT-11- odnotowano także na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 19.09.2022.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Zamawiający sam zdecyduje, czy zapłaci więcej¨. Przygotowana przez resort rozwoju poprawka o waloryzacji umów ostatecznie została złożona jako poselska. Bez konsultacji z przedsiębiorcami i samorządowcami. Firmy realizujące zamówienia publiczne mają coraz większe problemy. Zawierając umowę nawet na początku tego roku, nie mogły przewidzieć wybuchu wojny w Ukrainie i wynikającej z niej inflacji. Co zaś mówić o kontraktach podpisywanych przed dwoma czy trzema laty. Nawet jeśli zawierają one klauzule waloryzacyjne, to zazwyczaj ograniczone do kilku procent wartości zamówienia. Tymczasem ceny niektórych materiałów wzrosły nawet dwukrotnie. Niektórzy przedsiębiorcy mówią wprost, że bardziej opłacalne jest zerwanie umowy i płacenie kar umownych niż dalsze jej wykonywanie z coraz większymi stratami. Już wiosną problem został dostrzeżony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W czerwcu Waldemar Buda zapowiedział pilne przygotowanie specustawy waloryzacyjnej, która miała pomóc przedsiębiorcom. Choć przepisy waloryzacyjne zostały przygotowane w MRiT, to nie zgłoszono ich jako poprawki rządowej, tylko jako poprawkę poselską. Poprawkę zgłoszono podczas posiedzenia komisji 13 września, dwa dni później ustawa została uchwalona. O niekonwencjonalnym trybie pracy nad nią świadczyć może choćby fakt, że choć zgłoszono ją jako art. 41a, to ostatecznie przepis ten oznaczono jako art. 44. Zgodnie z nim ¨w związku z istotną zmianą cen materiałów

lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, dopuszczalna jest zmiana umowy¨. W kolejnych punktach przepis ten precyzuje, że możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia, dodanie klauzul waloryzacyjnych w umowach, które ich nie przewidywały, albo podwyższenie ich wysokości. Warunek? Wzrost wynagrodzenia

nie przekroczy 50 proc. wartości pierwotnej umowy. Dopuszczalna jest również modyfikacja zakresu świadczenia, terminu lub sposobu wykonania. Zdaniem przedsiębiorców przepis niewiele zmieni. Tak samo jak do tej pory będą zdani na łaskę zamawiających. Od dawna bowiem było wiadomo, że zmiany umów są jak najbardziej dopuszczalne. Więcej szczegółów- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 19.09.2022.).

W ¨DGP¨ czytamy też: ¨Będzie można wnioskować o nowy dodatek na ogrzewanie¨. Informacje o przyznaniu dodatku węglowego trafiły już do części osób. Jednak gminy nie wypłaciły im świadczeń, bo wciąż nie otrzymały pieniędzy na ten cel od wojewodów. Kolejna grupa rodzin, które muszą się mierzyć z wysokimi cenami opału na zimę, będzie mogła skorzystać z pomocy finansowej na jego zakup. Jej wprowadzenie przewiduje ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, którą na ostatnim posiedzeniu ostatecznie uchwalił Sejm, odrzucając większość poprawek, jakie zaproponowali do niej senatorowie. 17 września podpisał ją prezydent. Nowy dodatek grzewczy jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania jest wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) i jest zasilane: olejem opałowym, skroplonym gazem LPG, pelletem, drewnem kawałkowym albo innym rodzajem biomasy. Senat chciał dodać również piece na energię elektryczną, ale posłowie nie zgodzili się na takie rozwiązanie. Podobnie stało się z poprawką, która zrównywała wysokość tego świadczenia, tak aby wszystkie gospodarstwa domowe miały prawo do 3 tys. zł, niezależnie od surowca, którym się ogrzewają. To oznacza, że nowy dodatek dla rodzin będzie zróżnicowany i wynosił od 500 zł w przypadku pieców na skroplony gaz LPG do maksymalnie 3 tys. zł dla kotłów na pellet. Sejm nie zaakceptował też senackiej zmiany zakładającej wykreślenie z art. 24 ustawy ust. 4 i 5. W konsekwencji gminy będzie obowiązywać wynikająca z tych przepisów zasada, że w sytuacji gdy wniosek o dodatek grzewczy złoży więcej niż jedno gospodarstwo domowe mające ten sam adres, zostanie przyznane jedno świadczenie dla wszystkich gospodarstw. W praktyce zaś pieniądze trafią do tej osoby, która złoży wniosek jako pierwsza. Uzyskanie nowego dodatku, tak jak tego węglowego, będzie wymagało złożenia wniosku, a gmina będzie miała na wypłacenie pieniędzy miesiąc od dnia jego złożenia. Ostateczny termin na ubieganie się o to świadczenie minie 30 listopada. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 19.09.2022.).

¨DGP¨ ostrzega również: ¨Uwaga na odpady budowlane w dołach i piecach¨. Bez doprecyzowania przepisów selektywna zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych może przynieść skutki odwrotne od zamierzonych- uważają przedstawiciele branży i samorządowcy. Od tego roku odpady budowlane i rozbiórkowe nie stanowią już odpadów komunalnych. Ustawodawca zdefiniował je jako odpady powstałe podczas robót budowlanych, a już od 1 stycznia 2023 r. w życie wejdzie art. 101a ustawy o odpadach, zgodnie z którym wprowadzony zostanie obowiązek ich selektywnej zbiórki i odbioru z podziałem na sześć frakcji. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami już na etapie konsultacji publicznych nowelizacji ustawy o odpadach zwracał uwagę, że art. 11 ust. 1 unijnej dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów zaleca ¨ustanowienie systemów sortowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych¨, co nie jest jednoznaczne z koniecznością wprowadzenia selektywnej zbiórki tych odpadów u źródła. Ustawodawca zdecydował się jednak na dalej idące rozwiązanie. Zmiany nie obejmują natomiast odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych, do których nadal stosuje się przepisy dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi zgodnie z art. 1b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Więcej szczegółów- na 10 stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 19.09.2022.).

x

Sprawdź również

Poniedziałek, 28 listopad 2022

¨Czy nasz kraj polegnie w walce ze smogiem¨¨Kopcą, więc muszą płacić kary¨¨Mrożenie cen nie skłania ...