Strona główna | Przegląd prasy | Środa, 22 czerwiec 2022

Środa, 22 czerwiec 2022

¨Budowniczowie mieszkań i biur kuszą oprocentowaniem¨
¨¨¨¨<<Zielone kredyty>> tańszą alternatywą¨
¨Skarg na drogi prąd przybywa¨
¨Przemysł rozpoczął zjazd z wysokiej góry¨
¨Niższe podatki, choć czasami wyższe¨
¨Rząd daje zielone światło dla reformy pieczy zastępczej¨
¨Samorządy chcą rekompensaty adekwatnej do strat w PIT¨
¨Jak bez przetargu powierzyć zadanie własnej spółce i nie utknąć potem w sądzie¨

Więcej poniżej.

¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Budowniczowie mieszkań i biur kuszą oprocentowaniem¨. Obligacje deweloperów zapewniają oprocentowanie wyższe niż poprawiająca się powoli oferta lokat. A co z ryzykiem? Echo Investment wystartowało z kolejną ofertą obligacji dla inwestorów indywidualnych. Deweloper mieszkaniowo- komercyjny chce zebrać do 40 mln zł. Wartość nominalna jednej obligacji to 100 zł, a minimalny zapis musi opiewać na 50 tys. zł. Echo ponownie oferuje kupon WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży, czyli obecnie 11,14 proc. w skali roku wobec 13,9 proc. inflacji CPI w maju. Jak ocenia cytowany w tekście niezależny analityk rynku nieruchomości, deweloperzy mieszkaniowi wchodzą w fazę spowolnienia po kilku bardzo dobrych latach, które pozwoliły na generowanie rekordowych wyników. Umożliwiło to wielu spółkom poprawę struktury bilansu, obniżenie długu netto i lepsze rozłożenie terminów zapadalności. Spowolnienie spowoduje obniżenie podaży i mieszkań- ze względu na niższy popyt uruchamianych będzie mniej inwestycji, tym samym banki ziemi będą wystarczały na dłuższy okres. Niższa produkcja mieszkań i mniejsza skala zakupów działek będą oznaczać wyższe stany środków pieniężnych. To z kolei umożliwi wykupy obligacji nawet w warunkach, kiedy nie będzie możliwości rolowania papierów, m.in. ze względu na odpływ aktywów w funduszach inwestycyjnych. Na koniec maja dług obligacyjny deweloperów notowanych na Catalyst wyniósł ogółem 6,8 mld zł. Więcej szczegółów- na 18 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.06.2022.).

¨Rz¨ informuje również: ¨<<Zielone kredyty>> tańszą alternatywą¨. Stopy procentowe od października rosną z miesiąca na miesiąc. To wpływa na wzrost stawki WIBOR i w efekcie raty kredytów w złotym pną się w górę. Ale można liczyć na preferencyjne warunki. Stopa referencyjna po czerwcowym posiedzeniu RPP wynosi już 6 proc. Z kolei WIBOR 3M sięga już 6,91 proc. Obsługa zadłużenia staje się zatem coraz trudniejsza, ale niektóre banki oferują preferencyjne warunki udzielania kredytu. Mowa o kredytach na nieruchomości przyjazne środowisku. ING BSK w ramach kredytu ekokredytu hipotecznego oferuje marżę na poziomie 1,58 proc. oraz brak prowizji za udzielenie kredytu. Oferta standardowa wiąże się z marżą 2,5 proc. oraz 1,9- proc. prowizją. Oprocentowanie zielonego kredytu wynosi8,37 proc. wobec 9,29 proc. w standardowej hipotece. Na preferencyjne warunki mogą liczyć klienci, którzy budują dom z udokumentowanym niskim zużyciem energii. Z kolei Credit Agricole  w ofercie ma kredyt hipoteczny ¨Zielony dom¨, w ramach którego klienci mogą liczyć na preferencyjną marżę na poziomie 1,8 proc. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi zero. Kredyt udzielany jest od 20 proc. wkładu własnego. Maksymalny okres kredytowania wynosi 35 lat. Bank nie pobiera też prowizji za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu. Istnieje możliwość odroczenia w spłacie części kapitałowej kredytu do 36 miesięcy. Jednym z wymogów jest, aby  roczne zapotrzebowanie na energię użytkową domu, który klient zamierza zbudować lub kupić, nie było wyższe niż 40 kWh/mkw. Również w PKO BP marża kredytu w zielonej odsłonie zostanie obniżona, jeżeli m.in. klient po dniu zawarcia umowy dostarczy bankowi świadectwo charakterystyki dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Więcej- na 20 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.06.2022.).

W ¨Rz¨ czytamy również: ¨Skarg na drogi prąd przybywa¨. Mnożą się pytania o przyczyny wysokich cen na giełdzie, a sprawą zajmują się instytucje kontrolne. Źródła tkwią jednak w rynku europejskim. Ceny energii elektrycznej z dostawą na przyszły rok w maju osiągnęły rekordowy poziom- nawet 1100 zł za MWh. W połowie czerwca trend się nieco odwrócił: ceny spadły poniżej 1000 zł. Jednak w ostatnich dniach ponownie wróciły na ścieżkę wzrostu, osiągając ów rekordowy pułap 1100 zł. Ten ostatni wzrost to efekt obaw o zakręcenie kurka z gazem przez Rosjan. Utrzymujące się rekordowe ceny na giełdzie budzą również pytania o marże spółek węglowych. Towarowa Giełda Energii, Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Regulacji Energetyki monitorują rynek. Instytucje nadzorujące i kontrolujące sytuację na rynku notują coraz więcej zgłoszeń i zapytań, czy nie dochodzi do zmowy cenowej. Do UOKiK wpływają pojedyncze skargi konsumentów  dotyczące wysokich cen energii elektrycznej- czytamy na 21 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.06.2022.).

¨Rz¨ zauważa w innym miejscu: ¨Przemysł rozpoczął zjazd z wysokiej góry¨. Produkcja sprzedana polskiego przemysłu tąpnęła w maju najbardziej od kwietnia 2020 r. Na razie jednak ekonomiści mówią tylko o spowolnieniu w sektorze, a nie o recesji. Produkcja sprzedana przemysłu w maju wzrosła realnie (czyli w cenach stałych) o 15 proc. rok do roku, po zwyżce o 12,4 proc. w kwietniu- podał we wtorek GUS. To wynik bliski mediany szacunków ankietowanych przez ¨Rz¨ ekonomistów. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych i kalendarzowych, produkcja w maju wzrosła o 11,9 proc. rok do roku, najmniej od października 2021 r. W stosunku do kwietnia tak liczona produkcja zmalała zaś o 1,7 proc., najbardziej od kwietnia 2020 r. Co więcej, bo to jej drugi miesięczny spadek z rzędu. Majowy spadek produkcji w ujęciu miesiąc do miesiąca sygnalizował już trzy tygodnie temu PMI, wskaźnik obliczany na podstawie ankiety wśród menedżerów logistyki przedsiębiorstw. Po raz pierwszy od czerwca 2020 r. znalazł się on bowiem poniżej 50 pkt proc. Ankietowane przez S&P na potrzeby PMI firmy raportowały mniejszy strumień nowych zamówień oraz mniejszą produkcję. Tę ostatnią ograniczał nie tylko słabnący popyt, ale też utrzymujące się zaburzenia w łańcuchach dostaw. Więcej szczegółów- na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.06.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zauważa z kolei: ¨Niższe podatki, choć czasami wyższe¨. Choć na wchodzących  życie od 1 lipca zmianach większość podatników zyska, a nikt ma nie stracić, to część podatników może zapłacić wyższe miesięczne zaliczki. Pozytywne skutki odczuje dopiero w rozliczeniu rocznym. W  końcu przyszłego tygodnia wchodzi w  życie podatkowa korekta Polskiego Ładu. MF przygotowało wyliczenia pokazujące, jak wpłynie ona nie tylko na efekt w  całym roku, lecz także na miesięczne wynagrodzenie. To bardziej przewidywalny i przyjazny system dla podatników. Te zmiany będą dla nich korzystne lub neutralne, choć w części przypadków może być to widoczne dopiero w rozliczeniu rocznym ? mówił wiceminister finansów Artur Soboń. Jak wynika z wyliczeń resortu, w tym roku podatnicy zyskają 6,8 mld zł, ale kolejne 6,8 mld zł będzie zwrócone w ramach rocznego rozliczenia. To duże liczby, ale to oznacza, że będą grupy, które tych zmian nie zobaczą w miesięcznych wypłatach, a mogą nawet zapłacić nieco więcej podatku niż do tej pory. To m.in. efekt korekty systemu zaliczek podatkowych. Na początku roku wprowadzono możliwość płacenia zaliczek zgodnie z poprzednim systemem ? mogły być wprawdzie niższe, ale potem podatnika czekała spora dopłata podatku. Teraz ta zasada znika.  Czy to oznacza, że może dojść do powtórki zamieszania wokół rozliczeń podatkowych. Według cytowanego w tekście głównego ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polskich, wydaje się, że potencjał jest mniejszy. Grupa, której ta sytuacja dotyczy, będzie jednak węższa. Więcej szczegółów i przykładowych wyliczeń- na drugiej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.06.2022.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Rząd daje zielone światło dla reformy pieczy zastępczej¨. Samorządy nie utworzą nowych domów dziecka i nie odmówią przyjęcia małoletniego z innego powiatu. Od zakazów będą jednak wyjątki. Doprowadzenie do tego, aby jak największa liczba dzieci, która nie jest wychowywana przez rodziców biologicznych, mogła przebywać u opiekunów zastępczych, a nie w placówkach, to podstawowy cel projektu nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przyjętego wczoraj przez rząd. Różni się od projektu z jesieni ubiegłego roku, bo uwzględnia część uwag samorządów. Lektura dla zainteresowanych- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.06.2022.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Samorządy chcą rekompensaty adekwatnej do strat w PIT¨. Zgodnie z ustawą wprowadzającą poprawki do Polskiego Ładu niższe wpływy z podatku zostaną zrekompensowane samorządom proporcjonalnie do planowanych dochodów z udziałów we wpływach z PIT. Taka zasada będzie jednak obowiązywać tylko w 2023 r. Metropolie chciałyby utrzymania jej na kolejne lata. Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie z  początkiem lipca. Jeszcze na etapie prac w parlamencie Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza negatywnie zaopiniowała jej projekt. W piśmie do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego samorządowcy wskazywali, że nawet o 10 mld zł zaniżona została kwota referencyjna (limitująca system rekompensat). W związku z tym metropolie chciałyby urealnienia kwoty referencyjnej w 2022 r. na bazie faktycznych danych z PIT i CIT za 2021 r. Samorządy od początku sprzeciwiają się również podziałowi subwencji rozwojowej na kwotę podstawową (60 proc.) ? dzieloną proporcjonalnie do liczby mieszkańców i premie (40 proc.), których uzyskanie uzależnione jest od dodatkowych warunków. Po apelach strony samorządowej rządzący zdecydowali więc o zmianie sposobu dzielenia zwiększonej kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej ? proporcjonalnie do planowanych dochodów z udziału we wpływach z PIT ? która ma zrekompensować samorządom efekty obniżenia podatku PIT z 17 do 12 proc. W ocenie skutków regulacji przyjętej nowelizacji rząd szacuje, że do podziału dla samorządów w 2023 r. dodatkowo będzie 10,3 mld zł. Samorządowcy chcieliby utrzymania takiego sposobu dzielenia na kolejne lata. Więcej- na ósmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.06.2022.).

Kolejny dodatek ¨DGP¨¨Samorząd i Administracja¨ radzi natomiast: ¨Jak bez przetargu powierzyć zadanie własnej spółce i nie utknąć potem w sądzie¨. Warszawska majowa sprawa o odpadowy in- house ponownie podsyciła dyskusje o tym, co w tej dziedzinie jest możliwe, a kiedy trzeba się dobrze zastanowić, czy uda się bezprzetargowo zlecić zadania gminnemu podmiotowi. Teoretycznie jest prosto i racjonalnie. Gminy, o ile spełnią określone prawem warunki, mogą przekazać swoim spółkom komunalnym niektóre działania z wolnej ręki w trybie in-house. To wyjątek od jednej z głównych zasad zamówień publicznych, czyli konkurencyjności.  Zarówno unijny, jak i polski ustawodawca uznali, że powinny być z niej zwolnione spółki komunalne, które należą do samorządu, nie mają kapitału prywatnego i świadczą ponad 90 proc. działalności na rzecz macierzystej jednostki.  Jednak nie można zapominać, że dzieje się to wciąż w ramach przepisów o zamówieniach publicznych. Czyli zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. ? Prawo zamówień publicznych. Jednak przepisy te wydają się proste tylko z pozoru, bo problemów jest bardzo dużo i często spory między zamawiającymi a pominiętym w postępowaniu podmiotami prywatnymi kończą się w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO) lub sądzie. Szczególnie dużo takich sytuacji mamy przy odbieraniu odpadów komunalnych od mieszkańców. Zwłaszcza że w grę wchodzą przepisy unijne-  czytamy w ramach wstępu. Szczegóły- na trzeciej i czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.06.2022.).

x

Sprawdź również

Wtorek, 26 lipiec 2022

¨Jak przygotować się do zmian dla najmu¨¨Wynajmujący też mogą zaoszczędzi樨Prąd jest potrzebny w biznesie, fiskus ...