Strona główna | Ogłoszenia | Zamówienia | Dostawa i usługi | Wykonywanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego – Szczecin

Wykonywanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2022/BZP 00194930/01 z dnia 2022-06-06  r. o zamówieniu:

Wykonywanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 49 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30 czerwca 2022 r. godz. 12.00

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy:

https://portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=29572026

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym.

x

Sprawdź również

Wykonanie izolacji budynków – Szczecin

Szczeciński TBS Spółka z o.o. informacje o zamówieniu w trybie podstawowym  na  wykonanie izolacji budynków ...