Strona główna | Ogłoszenia | Zamówienia | Dostawa i usługi | Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynków mieszkalnych -Szczecin

Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynków mieszkalnych -Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2022/BZP 00226719/01 z dnia 2022-06-28  r. o zamówieniu:

NA WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW PRZY UL. WAŃKOWICZA 37 I UL. KRUSZCOWEJ 22 W SZCZECINIE

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 18 lipca  2022 r. godz. 12.00

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy:

https://portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=30429731

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym.

x

Sprawdź również

Wykonanie izolacji budynków – Szczecin

Szczeciński TBS Spółka z o.o. informacje o zamówieniu w trybie podstawowym  na  wykonanie izolacji budynków ...