Strona główna | Ogłoszenia | Sprzedaż/Wynajem | Lokale użytkowe | Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego – Gryfice

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego – Gryfice

Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Wiejskiej 8 w Gryficach OGŁASZA VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ lokalu użytkowego położonego przy ul. T. Kościuszki 11 w Gryficach na działce nr 301, obręb geodezyjny Gryfice-5, o pow. 121,70 m2, stanowiący obiekt po likwidacji kotłowni c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, dla którego Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SZ1G/00011100/2, stanowiącą własność Gryfickiego TBS Spółki z o. o. Zgodnie z zapisem w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice
nieruchomość znajduje się w „strefie zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami.”

Szczegóły w linku: ogloszenie

x

Sprawdź również

Przetarg ofertowy na sprzedaż lokali użytkowych – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych. Szczegóły ...