Strona główna | Ogłoszenia | Zamówienia | Dostawa i usługi | Wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz kominów na budynku – Gryfice

Wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz kominów na budynku – Gryfice

Gryfickie TBS Spółka z o.o., zaprasza do złożenia oferty cenowej i kosztorysu ofertowego na wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Średniej 1 w Gryficach, zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Dodatkowo, do oferty cenowej na powyższe zadanie, należy załączyć na odrębnym formularzu ofertowym (będącym w załączeniu), przedmiar robót i kosztorys ofertowy na remont pokrycia dachowego nad pomieszczeniem pralni, znajdującej się w ciągu budynków gospodarczych na posesji ww nieruchomości.

Szczegóły w linku: remont pokrycia dachowego

x

Sprawdź również

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy i remontu lokali mieszkalnych – Szczecin

Szczecińskie TBS Spółka z o.o. informuje o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy i remontu lokali mieszkalnych ...