Strona główna | Przegląd prasy | Poniedziałek, 22 czerwca 2020

Poniedziałek, 22 czerwca 2020

¨Jak zmienić dławiące umowy¨
¨Będą dopłaty do kredytów i zawieszenia spłaty rat¨
¨Garaże wielostanowiskowe bez preferencji¨
¨Kończy się czas na nowe umowy¨
¨Kto i jak skorzysta z czwartej tarczy¨
¨Tarcza 4.0 uchwalona. Jest zwolnienie z podatku minimalnego¨
¨Akt notarialny wystarczająco potwierdza dostawę¨
¨Najemcy w galeriach handlowych mogą odetchnąć¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w poniedziałkowej ¨Rzeczpospolitej¨ zastanawia się: ¨Jak zmienić dławiące umowy¨. Spory między galeriami handlowymi a sklepami w nich działającymi mogą być skomplikowane od strony prawnej, jeśli nie ma dobrej woli obu stron. Sąd nie musi być dobrym wyjściem. Wprawdzie galerie handlowe już działają, ale ich otwarcie nie zakończyło problemów firm w nich działających. Sklepy odnotowują znacznie mniejsze obroty i nie zawsze stać je na płacenie czynszów za powierzchnię handlową. Z kolei właściciele galerii chcą powetować sobie straty za czas zamknięcia. Wtedy bowiem tzw. tarcza antykryzysowa wygasiła umowy najmu. Napięcia doprowadziły w ubiegły czwartek do akcji protestacyjnej. W warszawskiej Galerii Północnej część sklepów zamknęła się na kilka godzin, a w kilku innych galeriach wywieszono plakaty informujące o niezadowoleniu najemców.  Okazało się, że to po części efekt niedoskonałości tarczy. Dotyczyła tylko okresu zamknięcia galerii. Sklepy nie musiały wtedy płacić czynszu, tarcza zagwarantowała natomiast nierozwiązywanie umów przez osiem miesięcy od odmrożenia handlu. Niestety, wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie wprowadziła regulacji wspierających sklepy w sześciomiesięcznym okresie rozruchu po otwarciu galerii. Strona nie jest prosta od strony prawnej. Skoro tarcza już nie działa, to stronom pozostaje użycie argumentów z przepisów ogólnych. A co, gdy nie ma dobrej woli obu stron? Według ekspertów zasadą jest, że umów należy dotrzymywać, ale mogą zajść okoliczności, które są ¨dławiące¨ dla jednej ze stron. W tekście wskazano inne wyjście. W pewnych sytuacjach stosunek najmu może być de facto uznany za dzierżawę. Ta tym się różni od najmu, że pozwala na pobieranie pożytków z przedmiotu umowy- czytamy na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.06.2020.).

¨Prawo co dnia¨ informuje też: ¨Będą dopłaty do kredytów i zawieszenia spłaty rat¨. W uchwalonej przez Sejm tarczy antykryzysowej 4.0 znalazły się rozwiązania pomagające kredytobiorcom. Jednym z najważniejszych są tzw. wakacje kredytowe umożliwiające klientom zawieszenie spłaty rat kapitałowych i odsetkowych na trzy miesiące. Czas spłaty kredytu wydłuży się o wakacje, i za ten okres nie będą naliczane inne opłaty poza ubezpieczeniem powiązanym z kredytem. Skorzystać z wakacji będą mogli tylko ci, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca tego roku. Zawieszenie nastąpi automatycznie z chwilą doręczenia wniosku bankowi. Będzie je można składać do końca września. Więcej- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.06.2020.).

¨Rz¨ w dodatku ¨Podatki i księgowość¨ zamieszcza z kolei wyrok NSA: ¨Garaże wielostanowiskowe bez preferencji¨. Zdaniem NSA hale garażowe wielostanowiskowe w budynku mieszkalnym, które są w posiadaniu przedsiębiorcy- jako wyodrębnione lokale z wyodrębnionymi księgami wieczystymi- powinny być obciążone najwyższą stawką podatku od nieruchomości. Takie hale garażowe należy bowiem uznać za związane z działalnością gospodarczą. Więcej o wyroku NSA z 16 stycznia 2020 r., w którym sąd podkreśla, że wysokość właściwej stawki podatku nie jest zależna od faktycznego sposobu wykorzystania danego garażu, lecz od jego statusu prawnego- na siódmej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.06.2020.).

¨Rz¨ przypomina również: ¨Kończy się czas na nowe umowy¨. Najemcy w centrach handlowych muszą do końca lipca wypracować nowe porozumienia co do wysokości czynszów. Nie wszędzie się to uda. Na mocy ustawy o tarczy antykryzysowej na czas zamknięcia centrów handlowych anulowane zostały umowy czynszowe, a firmy dostały trzy miesiące na wynegocjowanie nowych. Miały opiewać na niższe kwoty, ale z kolei wydłużony miał być okres ich obowiązywania, aby właściciele centrów mogli to sobie zrekompensować. Jednak osiągnięcie kompromisu okazuje się trudne. Jeszcze inne problemy mają najemcy z sektora usługowego. Obecnie wiele galerii rozróżnia lokale handlowe i usługowe, twierdząc, że na podstawie tarczy antykryzysowej tylko te pierwsze są zwolnione z opłat na czas trwania zakazu pracy. Najemcy lokali usługowych są w pełni obciążone fakturami za okres trwania zakazu. Więcej szczegółów- na 14 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.06.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zamieszcza z kolei tekst: ¨Kto i jak skorzysta z czwartej tarczy¨. Sejm przyjął kolejną wersję ustawy zwanej tarczą antykryzysową. Zgodził się na 91 ze 126 poprawek zgłoszonych przez Senat. Co zmienia się z punktu widzenia przedsiębiorców, pracodawców i zatrudnionych?- o tym bardziej szczegółowo na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Tarcza 4.0 uchwalona. Jest zwolnienie z podatku minimalnego¨. Na ostatniej prostej parlament wprowadził zwolnienie do końca 2020 r. z podatku od przychodów z budynków. Nowy JPK_V7 zacznie obowiązywać dopiero od października br. Niemal w ostatniej chwili wprowadzono do ustaw o PIT i CIT długo oczekiwane przez przedsiębiorców czasowe zwolnienie z podatku od przychodów z budynków. Skorzystają z niego właściciele: galerii handlowych, domów towarowych, biurowców, magazynów, hoteli i innych budynków wynajmowanych, dzierżawionych lub leasingowanych. Zwolnienie będzie dotyczyło przychodów ustalonych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Szczegóły- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.06.2020.).

¨DGP¨ informuje w innym miejscu: ¨Akt notarialny wystarczająco potwierdza dostawę¨. Przedsiębiorca może potrącić VAT naliczony z faktur dokumentujących dostawę nieruchomości, nawet jeśli grunt nie został mu jeszcze wydany. Do odpłatnej dostawy doszło już bowiem z chwilą zawarcia u notariusza umowy sprzedaży- orzekł NSA. Chodziło o spółkę, która wprawdzie kupiła grunty od Skarbu Państwa, ale nie objęła nad nimi władztwa ekonomicznego. Nieruchomości ciągle były w posiadaniu zbywcy. Spółka złożyła więc w sądzie pozew o wydanie gruntów i zapłatę odszkodowania za korzystanie z nich bez jej zgody. Jednocześnie skorygowała swoje rozliczenia VAT, uznając, że ma prawo odliczyć podatek naliczony z faktur dokumentujących zakup gruntów. Więcej- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.06.2020.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Najemcy w galeriach handlowych mogą odetchnąć¨. Sejm przyjął w piątek wieczorem  91 ze 126 zgłoszonych przez Senat poprawek do ustawy z 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID- 19 (tarczy 4.0). Wśród nich znalazła się ta, której od dawna wyczekiwali najemcy powierzchni w galeriach handlowych. Obecnie z przepisów już jednoznacznie wynika, że podczas zamrożenia gospodarki zwolnione z czynszu w obiektach o powierzchni powyżej 2 tys. mkw. były również te lokale, w których świadczone są usługi (z mocą wsteczną od 31 marca 2020 r.). Szczegóły- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.06.2020.).

x

Sprawdź również

Środa, 1 lipca 2020

Pieniądze nie należą się z automatuMagazyny najlepiej znoszą koronawirusaOpór przed zaostrzaniem norm dla okienSzybkie łatanie ...