Strona główna | Przegląd prasy | Poniedziałek, 18 maja 2020

Poniedziałek, 18 maja 2020

¨Rejenci do komputerów¨
¨W zabytku nie da się mieszkać¨
¨Biurokracja zniknie ze wspólnot¨
¨Fakturowy dylemat w galeriach¨
¨Zamiana mieszkań o tej samej wartości bez podatku¨
¨Tarcza 3.0. już obowiązuje. Terminy zostaną odwieszone¨
¨Cesja umowy deweloperskiej bez obniżonego VAT
¨Niedopatrzenie architekta może oznaczać brak zapłaty¨
¨Nici z tańszego najmu¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w poniedziałkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Rejenci do komputerów¨. Polski Związek Firm Deweloperskich apeluje o wprowadzenie regulacji, które umożliwią podpisywanie aktów notarialnych drogą elektroniczną. Na biurka ministrów sprawiedliwości i cyfryzacji trafiło właśnie pismo, w którym przedstawiciele związku zrzeszającego ponad 200 firm deweloperskich w kraju proszą o usprawnienie pracy kancelarii notarialnych i przygotowanie przepisów umożliwiających sporządzenie aktów notarialnych bez bezpośredniego kontaktu z rejentem. Związek zebrał dane z okresu pandemii. Wynika z nich, że w marcu ponad 70 proc. deweloperów zmuszonych było podpisać akt notarialny. W kwietniu w takiej sytuacji było aż 91 proc. przedstawicieli branży. Tymczasem część kancelarii w tym okresie- mimo braku prawnych ograniczeń- zdecydowała się chwilowo zamknąć. Kolejny problem dotyczył nabywców mieszkań, obawiających się bezpośredniego kontaktu przy podpisywaniu aktu notarialnego i dążyli do przesunięcia go w czasie. W tej sytuacji elektronizacja procedur notarialnych może okazać się dobrym dla rynku nieruchomości rozwiązaniem. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 18.05.2020.).

¨Prawo co dnia¨ przypomina też: ¨W zabytku nie da się mieszkać¨. O tym, jaką funkcję ma budynek, rozstrzyga obecny charakter zagospodarowania działki- orzekł WSA. 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. O wydanie na podstawie jej przepisów zaświadczenia o przekształceniu we własność prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wystąpił do starosty olsztyńskiego Marek N. Chodziło o 6 ha działki, na której stał zabytkowy pałac dworski oraz dwa budynki gospodarcze, wchodzące w skład zespołu pałacowo- parkowego.  Marek N. stał się użytkownikiem wieczystym na podstawie aktu notarialnego z 1998 r. Pałac został wtedy określony jako budynek kolonijny. Starosta odmówił wydania zaświadczenia, gdyż, jak wskazują wypisy z rejestru gruntów, na wspomnianej działce nie ma budynków o funkcji mieszkaniowej. Sprawa trafiła do WSA w Olsztynie, którzy orzekł również, że skarga Marka N. jest nieuzasadniona. Nie można bowiem wydać zaświadczenia, ponieważ musi być ono oparte na danych posiadanych przez organ. Z rejestru budynków i aktualnych dokumentów wynika natomiast, że pałac i pozostałe obiekty nie mają funkcji mieszkalnej- czytamy także na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 18.05.2020.).

¨Prawo co dnia¨ informuje też: ¨Biurokracja zniknie ze wspólnot¨. Zarządy nie będą musiały zwoływać posiedzeń, by decydować o bieżących sprawach wspólnot mieszkaniowych. Rząd zamierza wycofać się ze zmian, jakie niedawno wprowadził we wspólnotach mieszkaniowych. Postanowił usprawnić działalność zarządów wspólnot. Nie udało się. Teraz postanowił przyznać się do błędu, bo obowiązujące od półtora miesiąca uregulowanie także miało ułatwić życie wspólnocie mieszkaniowej. Propozycje zawiera projekt zmian niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (dalej: pakiet mieszkaniowy). Chodzi o art. 21 ustawy o własności lokali. Jedna z kolejnych nowelizacji tarczy antykryzysowej dodała do tego artykułu dwa nowe ustępy: 4 i 5. Teraz zatem przewiduje on, że uchwała zarządu wspólnoty może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Po wejściu w życiu pakietu mieszkaniowego przepisy te zostaną wykreślone. Znikną więc wymogi proceduralne przewidziane przy zwoływaniu zebrań przez zarządy wspólnot. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 18.05.2020.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Fakturowy dylemat w galeriach¨. Czy lokale usługowe muszą płacić za najem w czasie zamknięcia galerii handlowych? Wyjaśnień chce rzecznik MŚP. W złożonym w piątek wniosku chce od Ministerstwa Rozwoju jasnego stanowiska w sprawie jednego z przepisów, który miał wspomóc przedsiębiorców działających w galeriach handlowych. Chodzi o art. 15ZE ustawy z 2 marca 2020 r. zwanej powszechnie tarczą antykryzysową. Przewiduje on wygaśnięcie umów najmu powierzchni handlowej w galeriach mających powyżej 2 tys. mkw. Czy taką powierzchnią jest kino, klub fitness lub sala zabaw w galerii? Sama ustawa tego nie precyzuje. Szczegóły- na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 18.05.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨Zamiana mieszkań o tej samej wartości bez podatku¨. Zamiana mieszkania na inne przed upływem pięciu lat od jego nabycia jest zwolniona z PIT w tej części, jaka odpowiada wartości otrzymanego lokalu- potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 3 ustawy za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany np. mieszkań. Podkreślił, że zwolnienie obejmuje taką część dochodu z zamiany mieszkania, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi wydatków na nabycie lokalu mieszkalnego (przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych) w przychodzie osiągniętym z odpłatnego zbycia. Więcej- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 18.05.2020.).

¨DGP¨ przypomina też: ¨Tarcza 3.0. już obowiązuje. Terminy zostaną odwieszone¨. Za kilka dni zostaną odwieszone terminy na złożenie odwołania do organu II instancji bądź skargi do sądu. Natomiast wpłata do 1 czerwca 2020 r. PIT należnego za ubiegły rok nie wykluczy przedsiębiorcy z przetargu. Uchwalona w ubiegłym tygodniu przez Sejm tarcza 3.0 została już opublikowana. Jej przepisy w dużej mierze obowiązują od soboty, 16 maja. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 18.05.2020.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Cesja umowy deweloperskiej bez obniżonego VAT¨. Cesja umowy deweloperskiej to świadczenie usług, a nie dostawa towaru. Podlega 23- proc. VAT- wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. O interpretację wystąpił przedsiębiorca, który zajmuje się kupowaniem i sprzedawaniem nieruchomości. Zawarł on dwie umowy deweloperskie i wpłacił zaliczki w wysokości 10 proc. wartości każdego z mieszkań. Zaliczki były objęte stawką 8 proc. VAT. Przedsiębiorca postanowił scedować obie umowy. Spytał, czy cesja też będzie z 8- proc. VAT. Uważał, że cesja powinna podlegać takim samym zasadom opodatkowania. Dyrektor KIS nie podzielił jednak tej opinii, wskazując, że przeniesienie na nabywców praw i obowiązków wynikających z umowy cesji to usługa, a nie dostawa towaru. Cesja nie jest bowiem sprzedażą lokalu. Jest umową dotyczącą praw i obowiązków, a więc świadczeniem odrębnym od dostawy. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 18.05.2020.).

¨DGP¨ zauważa w innym miejscu: ¨Niedopatrzenie architekta może oznaczać brak zapłaty¨. Architekci przyjmujący przez internet zlecenie na projekt domu muszą nie tylko przekazać klientowi pewne szczególne informacje, ale też od niego wyraźną zgodę na rozpoczęcie realizacji zlecenia. W przeciwnym razie odbiorca będzie mógł odstąpić od umowy i nie płacić- wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej dla zainteresowanych- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 18.05.2020.).

¨Gazeta Wyborcza¨ informuje z kolei: ¨Nici z tańszego najmu¨. Koronawirus miał zwiększyć podaż mieszkań na wynajem długoterminowy i tym samym obniżyć stawki czynszu. Ale spektakularnych zmian nie widać. Przed ubiegłym sezonem wakacyjnym właściciele mieszkań w Gdańsku oferowali je najemcom w cenie średnio 51 zł za mkw., ale stawki czynszu szybko rosły. 10 miesięcy później za każdy mkw. życzyli sobie o 50 gr więcej. Kto wynajął 40- metrowe mieszkanie w maju ub. roku, statystycznie oczekiwał miesięcznego czynszu w wysokości 2040 zł. W marcu tego roku za takie samo mieszkanie domagał się już o 20 zł więcej. Podobnie było w innych miastach. Z raportu ¨Nieruchomości w czasach zarazy¨, przygotowanego przez firmę Mzuri, zarządzającą długoterminowym wynajmem mieszkań wynika, ze odsetek niewynajętych pustostanów wzrósł z 6 proc. w marcu do 7,1 proc. w kwietniu. To niewiele- czytamy. Szczegóły- na siódmej stronie ¨Gazety¨.

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨– 18.05.2020.).

x

Sprawdź również

Piątek, 22 maja 2020

¨Inwestor dostanie działkę za lokale¨¨Spory o przetargi będą rozstrzygane¨¨Połowę remontu sfinansuje państwo¨¨Kiedy cena znów znacznie ...