Strona główna | Ogłoszenia | Zamówienia | Dostawa i usługi | Wykonanie robót budowlanych – Gryfice

Wykonanie robót budowlanych – Gryfice

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rapackiego 20 w Gryficach, zarządzana przez i w imieniu której działa Gryfickie TBS S pólka z o.o. zaprasza ponownie do składania ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym budynku, w zakresie według załączonego przedmiaru robót.

Szczegóły w linku: Ogloszenie

x

Sprawdź również

Wykonanie robót remontowych w klatkach schodowych – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. informacje o przetargu na wykonanie robót remontowych w ...