• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
prev
next

Najemcy odebrali klucze

News image

Cztery pierwsze rodziny otrzymały klucze do mieszkań w zmodernizowanym budynku frontowym przy ul. Chodkiewicza 9 oraz nowo wybudowanym budynku we w...

czytaj więcej

Najwyższa jakość w Szczecińskim TBS

News image

Tytuł laureata konkursu „Jakość Roku 2015” otrzymało Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Nagrodę, będącą uhonorowaniem dbałości o naj...

czytaj więcej

W dniu 16 i 17 listopada 2015 roku w Krzywopłotach odbyło się kolejne spotkanie członków Stowarzyszenia Zachodniopomorskich Tebeesy.

Organizatorem i gospodarzem spotkania było Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W spotkaniu wzięli udział również Prezesi z za...

czytaj więcej

Nowy program preferencyjnego finansowania społecznego budownictwa czynszowego – to już działa!

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. ozmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw została o...

czytaj więcej

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawach mieszkań dla ludzi o niskich dochodach

Na odpowiedź Prezesa Rady Ministrów czeka wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zaspokajania potrzeb mie...

czytaj więcej

Wstępna lista

ZBiLK wywiesił wczoraj wstępną listę ponad 200 osób, które dostaną mieszkanie w szczecińskich TBS- ach. Jeśli ktoś uważa, że wyliczono mu za ma...

czytaj więcej

Nowelizacja ustawy Prawo Budowlane

W połowie stycznia uchwalona została nowelizacja ustawy o prawie budowlanym. Przepisy  zawarte w ustawie mają na celu przyspieszenie i uproszc...

czytaj więcej

TBS-y w dużych miastach mogą pracować spokojnie

Fundusz Mieszkań na Wynajem, potencjalny konkurent towarzystw budownictwa społecznego na instytucjonalnym rynku najmu mieszkań właśnie przedstawił ...

czytaj więcej

Reklama

Wydarzenia

Najnowsza inwestycja TBS sp. z o.o. w Wa

Towarzystwo Budownictwa Społecznego  sp.  z o.o. w Wałczu  przyjęło do użytku nowowybudowany budynek mieszkalny przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 72F w Wałczu. Jest to budynek 18-rodzinny, 1-klatkowy,  posiada mieszkania 1-pokojowe, 2-pokojowe oraz 3-p...

Więcej w: Wydarzenia

Publikacje

Mieszkalnictwo w 2014 roku

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne  dane na temat mieszkalnictwa w okr...

Raport GUS o ubóstwie

W październiku 2013 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował, w serii Stu...

Wykluczenie mieszkaniowe - raport

Na stronach internetowych Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu od pew...

Sejmowa Komisja Infrastruktury i stanowisko partnerów społecznych działających w sektorze budowlanym

Sejmowa Komisja Infrastruktury obradowała w dniu 24 stycznia 2013 r. nad...

Analiza polskiej biedy

Ukazała się notatka informacyjna Głównego Urzędu Statystycznego pod tytułem „Różne obl...

Opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego „Gospodarka mieszkaniowa w 2011 roku”

Na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego ukazało się opracowanie pod tyt...

Zwrotne zasilanie budżetu Państwa...

Opracowanie „ZWROTNE ZASILANIE BUDŻETU PAŃSTWA ŚRODKAMI WYDATKOWANYMI NA BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE REA...

Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy

Na stronach internetowych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dostępny jes...

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2011

Główny Urząd Statystyczny pod koniec Lipca 2012 r. opublikował raport z w...

Informacje o Mieszkalnictwie - wyniki monitoringu za 2010 rok

Pod koniec ubiegłego roku ukazał się raport Instytutu Rozwoju Miast : &...

Więcej w: Ciekawe publikacje